„Párhuzamok II”,Kelet-szlovákiai Galéria, Kassa, Szlovákia / „Parallels II”, East Slovakian Gallery, Kosice, Slovakia